Handboek traumatische rouw

Jos de Keijser, Paul Boelen, Geert Smid | Boom uitgevers Amsterdam
 

Auteurs

Jos de Keijser
Over de auteur Prof. dr. Jos de Keijser is bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vanaf 2009 is hij hoofdopleider Klinisch psycholoog en hoofdopleider Psychotherapeut... Meer
Paul Boelen
Over de auteur Prof. dr. Paul A. Boelen is hoogleraar Klinische Psychologie bij de afdeling Klinische en Gezondheids-psychologie van de Universiteit Utrecht en bij Arq Psychotrauma Expert Groep. ... Meer
Geert Smid
Dr. Geert Smid is psychiater, psychotraumatherapeut Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP), supervisor Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), plaatsvervangend opleider psyc... Meer
 

Schokkend verlies

Sommige (gewelddadige) doodsoorzaken hebben een dermate sterke impact op de nabestaanden dat het normale rouwproces verstoord raakt. Na een schokkend verlies is 'leren leven met ...' niet altijd mogelijk.

Traumatische rouw

Rouw is het best te zien als een continuüm, lopend van licht tot ontwrichtend. Mensen met traumatische rouw ervaren langer dan een jaar na het verlies nog een kwellend verlangen naar of sterke emotionele pijn bij het denken aan hun dierbare. Vaak is het allesbepalend voor wat men denkt, doet en voelt. Onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de nabestaanden na de behandeling niet meer voldoet aan de criteria voor traumatische rouw.

Verschillende vormen

Dit handboek inventariseert de evidentie rond de diagnostiek en de behandeling van traumatische rouw. Het bespreekt de verschillende vormen van traumatisch verlies met een verhoogd risico, zoals suïcide, moord en doodslag, en aanslagen. Het identificeert de doelgroepen met een verhoogd risico, zoals geüniformeerden, vluchtelingen en achterblijvers van vermissing. Ook de neurobiologische aspecten van traumatische rouw komen aan bod en de specifieke omstandigheden van jongeren en ouderen.

mojoimagealt-83-alt mojoimagealt-85-alt

Bekijk & bestel het boek via de websie van Boom Uitgevers Amsterdam