Middagsymposium Traumatische Rouw

Op vrijdag 26 oktober 2018 wordt er een middagsymposium georganiseerd ter ere van de verschijning van het Handboek traumatische rouw.

In de DSM-5 is de Persisterende Complexe Rouwstoornis (PCRS) opgenomen. In de ICD-11 bestaat nu Prolonged Grief Disorder (PGD). Behandelmogelijkheden voor emotionele problemen na (traumatische) verlies nemen toe. Dit nieuwe handboek geeft een overzicht van die behandelmogelijkheden en het onderzoek dat daaraan ten grondslag ligt. In dit middagsymposium worden kenmerken, achtergronden en behandelingen van traumatische rouw geintroduceerd.

mojoimagealt-83-alt

Traumatische rouw

Rouw is het best te zien als een continuüm, lopend van licht tot ontwrichtend. Mensen met traumatische rouw ervaren langer dan een jaar na het verlies nog een kwellend verlangen naar of sterke emotionele pijn bij het denken aan hun dierbare. Vaak is het allesbepalend voor wat men denkt, doet en voelt. Onderzoek wijst uit dat een meerderheid van de nabestaanden na de behandeling niet meer voldoet aan de criteria voor traumatische rouw.

Aanbevelingen

Het Handboek traumatische rouw is precies wat je ervan verwacht: een goed leesbaar overzicht van diagnostiek en behandeling van pathologische vormen van rouw. Resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden vertaald naar de klinische praktijk (met bruikbare casuïstiek!). Het Handboek biedt naast concrete handvatten ook een duidelijke agenda voor toekomstig onderzoek en hulp. Een aanrader voor professionals, ook voor hen in opleiding.
 – Maartje Schoorl, universitair hoofddocent Klinische Psychologie Universiteit Leiden en hoofdopleider GZ/KP.

Onherstelbaar verlies van geliefde naasten is iets wat een ieder zal meemaken. Maar wanneer dit verlies het gevolg is van wat mensen elkaar op gruwelijke wijze kunnen aandoen, kan het rouwen te zwaar worden of zelfs tot een psychische stoornis leiden. Jos de Keijser (psycholoog), Paul Boelen (psycholoog) en Geert Smid (psychiater) vormen een voorhoede in ons land, die met klemmende argumenten aandacht vragen voor wat nu ‘traumatische rouw’ genoemd wordt. In dit Handboek zijn bijdragen samengebracht die zowel de diagnostiek als diverse thema’s van traumatisch verlies betreffen. Voorbeelden hiervan zijn suïcide, moord en doodslag, rampen, en gevolgen voor specifieke groepen zoals vluchtelingen en geüniformeerden. Speciale aandacht is gegeven aan de gevolgen van vermissing en van euthanasie. Kortom, een rijk voorzien naslagwerk voor wie hulp moet gaan verlenen aan nabestaanden.
– Berthold Gersons, emeritus hoogleraar psychiatrie Amsterdam UMC en Universiteit van Amsterdam.

Ik heb dit boek met veel genoegen gelezen. De schrijvers delen hun uitgebreide kennis en expertise op het terrein van traumatische rouw gul met de lezer. De heldere structuur, het werken met casuïstiek, de stevige wetenschappelijke onderbouwing maken dit werk een bijzonder geslaagd handboek voor behandelaars van mensen met persisterende complexe rouwstoornis.
Als wetenschapper ben ik blij met de stevige conceptuele basis van dit Handboek. Omdat ik zelf iemand verloor bij een vliegtuigcrash, vond ik het werken met casuïstiek heel goed verhelderen hoe divers de problematiek en uitingsvormen van traumatische rouw kunnen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit een belangrijk Handboek zal  worden voor behandelaars van mensen in complexe rouwsituaties.
– Gerty Lensvelt-Mulders, Rector Universiteit voor Humanistiek en voorzitter College van Bestuur.
 

Bekijk het programma >

Meld je direct aan >

Accreditatie is toegekend door:
- FGzPt: 3 punten
- VGCt: 3 punten
- NVvP: 3 punten

 

Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door: